Eng | Sve

Välkommen

Den 10 november 2020 bytte Verisec AB (publ) namn till Freja eID Group AB (publ).

Från och med detta datum handlas företagets aktie under det nya namnet Freja eID Group AB på Nasdaq First North Premier Growth Market. Den nya tickern är FREJA. ISIN-koden har inte förändrats. Bolagets nya webbplats är www.frejaeid.com

Under 2020 har också vissa verksamhetsdelar avyttrats till det fristående företaget Verisec International AB. Vänligen välj nedan vilket företags webbsida du vill besöka.

Freja eID Group AB (publ)

Freja eID Group AB (publ), tidigare Verisec AB (publ), driver e-legitmationen Freja eID samt erbjuder säkra fulfilmenttjänster. Freja eID Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Besök hemsidan för produktinformation, finansiell information, regulatoriska pressmeddelanden och annan investerarrelaterad information.

Verisec International AB

Verisec International AB är ett bolag fristående från Freja eID Group AB (publ) och bedriver verksamhet kring kryptering samt autentisering. Besök hemsidan för produktinformation och kontaktuppgifter.

Har du fått en försändelse?

Har du fått en postavi eller försändelse från oss? Vi skickar inloggningsdosor och PIN-kuvert på uppdrag av flera svenska banker. Har du frågor om detta, kontakta i första hand din bank. Har du ytterligare frågor skicka epost via services@frejaeid.se eller ring 08-723 09 00